Μεταφορά μαθητών Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών

Δευ, 05/12/2022 - 15:07

Η Περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη 07-12-2022 και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για τις υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στα κολυμβητήρια, για το διδακτικό αντικείμενο της κολύμβησης.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής (Λ. Κηφισίας 18 & Γκύζη, Μαρούσι, 1ος όροφος).

Πληροφορίες: Α. Χαμπάκης, Τηλ.: 2132100516, Ε-Mail: doikbt@patt.gov.gr Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι