Τροχοί & TIR

Μεταφορά μαθητών Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρει
Δευτέρα 17/07/2023 - 12:36
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2023-2024 και 2024-2025, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών και Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: Αριθμός Συστημικού Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 197783, Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών: 17/07/2023, Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Οικονομικών Προσφορών: 27/07/2023 και ώρα 14:00μμ.

Πληροφορίες: Α.Δούμα, Ε.Μαυροπούλου, Τηλ.: 2132129136, 2132129120 και Email: doiknt@patt.gov.gr

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: Αριθμός Συστημικού Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 198338, Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών: 14/07/2023, Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Οικονομικών Προσφορών: 24/07/2023 και ώρα 23:59:59.

Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Θεοδώρα, Τηλ.: 2132114424, Email: doikdt@patt.gov.gr

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: Αριθμός Συστημικού Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 198670, Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών: 14/07/2023, Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Οικονομικών Προσφορών: 24/07/2023 και ώρα 23:59:59

Πληροφορίες: Μ. Καραβέλη, email: promna@patt.gov.gr

PreviousNext