Τροχοί & TIR

Μεταφορά μαθητών στην Π.Ε. Ξάνθης

Η Π.Ε. Ξάνθης ανακοίνωσε την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών-Δ.Σ.Α (άνω των ορίων) για την ανάθεση συμβάσεων «Μεταφοράς μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας εκπαίδευσης
Σάββατο 19/11/2022 - 09:00
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου

Η Π.Ε. Ξάνθης ανακοίνωσε την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών-Δ.Σ.Α (άνω των ορίων) για την ανάθεση συμβάσεων «Μεταφοράς μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, για τα σχολικά έτη: 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Το παρόν ΔΣΑ χωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες υπηρεσιών μεταφοράς, με βάση το απαιτούμενο μεταφορικό μέσο: Α. Λεωφορεία (Μικρά & Μεγάλα) Β. Επιβατικό Όχημα Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.).

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.769.611,86€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ενδεικτικά): ΤΜΗΜΑ Α: «Λεωφορεία (Μικρά και Μεγάλα)», ενδεικτικής εκτιμώμενης αξίας 1.948.352,40 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ Β: «Επιβατικό Όχημα Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.)», ενδεικτικής εκτιμώμενης αξίας 2.306.523,60 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την υπογραφή της έως 31-12-2025 χωρίς δυνατότητα χρονικής παράτασης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμέτοχης: H 18/11/2022 και ώρα 15:00.

Καταληκτική ημερομηνία αρχικής ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμέτοχης: H 20/12/2022 και ώρα 15:00.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης – Π.Ε. Ξάνθης/ Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού/ Πλ. Διοικητηρίου, Ξάνθη 67100. Τηλ.: 25413 50203 –25413 50394, e-mail: pdoumpa@xanthi.gr

PreviousNext