Μια νέα βελτιωμένη πρόσκληση συγχρηματοδότησης επανέφεραν τα υπ. Μεταφορών και Οικονομίας & Ανάπτυξης, την οποία ενέταξαν στις προσκλήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ – 2014-2020) και αφορά στη μετατροπή του κινητήρα των επαγγελματικών οχημάτων, σε κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, καθώς και άλλες δαπάνες.

Υπενθυμίζεται ότι και στο ξεκίνημα του συγκεκριμένου ΕΣΠΑ πριν από πέντε χρόνια, προβλεπόταν η χρηματοδότηση μέχρι 50% της διαφοράς της αξίας ενός σύγχρονου τότε αντιρρυπαντικού κινητήρα με την αξία ενός παλαιού προς αντικατάσταση κινητήρα φορτηγού, ένα μέτρο το οποίο δεν προσέλκυσε παρά μόνο ελάχιστους ιδιοκτήτες βαρέων οχημάτων.

Στη νέα πρόσκληση συγχρηματοδότησης (απόφαση υπ. Οικονομίας της 19-12-2018), ορίζονται συγκεκριμένα ποσά για τη μετατροπή ενός πετρελαιοκινητήρα σε διπλού καυσίμου, δηλαδή φυσικό αέριο + πετρέλαιο ή (για ελαφρά επαγγελματικά) φυσικό αέριο + βενζίνη.

Επίσης, προβλέπεται και η προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς επαγγελματικής χρήσης για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης, εξαιρουμένων, όμως (και πάλι), των μεταφορικών επιχειρήσεων.

Ωστόσο, μια μεταφορική επιχείρηση μπορεί να έχει πρόσβαση σε άλλες, εκτός φορτηγών, επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει ανώτατο όριο 200.000 ευρώ. Προϋπόθεση για να ισχύσει το ανώτερο αυτό όριο των 200.000 ευρώ, θα πρέπει για το σύνολο των δαπανών, που θα περιληφθούν στο σχέδιο χρηματοδότησης της επιχείρησης, να υπάρχει διακριτή λογιστική παρακολούθηση, καθώς και διάκριση των κέντρων κόστους έτσι, ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η δυνατότητα συγχρηματοδότησης για την προμήθεια ψυκτικού θαλάμου για τη μετατροπή ενός επαγγελματικού αυτοκινήτου, όπως και η προμήθεια βοηθητικού εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων εντός των εγκαταστάσεων της συγχρηματοδοτούμενης επιχείρησης (π.χ. προμήθεια ανυψωτικών, περονοφόρων κ.α.)

Σημαντικό, εξάλλου, είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά περιλαμβάνονται  στις συγχρηματοδοτούμενες δραστηριότητες επιχειρήσεων (π.χ. εργολαβικών, κατασκευαστικών κλπ.) η προμήθεια μηχανημάτων έργων, όπως εκσκαφείς, φορτωτές κ.α.

Τέλος, στον τομέα των λεωφορείων, συγχρηματοδοτούμενες είναι και οι δαπάνες για την προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού εξοπλισμού στα επαγγελματικά μεταφορικά μέσα για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ (π.χ. ράμπες σε σχολικά οχήματα για διευκόλυνση μαθητών ΑΜΕΑ).

Περισσότερες λεπτομέρειες και ανάλυση των παραπάνω θα διαβάσετε στο περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & TIR της 1ης Φεβρουαρίου.