Στο πλαίσιο των νέων έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19 παρατείνεται και πάλι η ισχύς των αδειών οδήγησης, Π.Ε.Ι., αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και Δ.Ε.Ε. μέχρι την 7η Ιανουαρίου 2021.

Σύμφωνα με την προηγούμενη εγκύκλιο, η παράταση έφτανε μέχρι την 14η Δεκεμβρίου 2020.