Μετά τον δήμο Ρεθύμνου, που ήδη λειτουργεί το πρώτο 100% ηλεκτρικό λεωφορείο, σειρά έχουν τα Χανιά που προκήρυξαν διαγωνισμό για ένα mini ηλεκτρικό λεωφορείο με δυνατότητα για μεταφορά ΑμΕΑ και τριών (3) ηλεκτρικών δικύκλων.

Επίσης, στον διαγωνισμό περιλαμβάνεται σταθμός φόρτισης και συμπληρωματική εκπαίδευση. Επιπλέον, ο προμηθευτής θα αναλάβει και την εγγυημένη παροχή ανταλλακτικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: g-promitheies@chania.gr και διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.chania.gr