Με αυξημένη συμμετοχή των μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ), διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 2020-2022. Μετά τη συγκρότηση σε σώμα, στις αρχές Μαρτίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος: Κιούσης Δημήτριος

Α’ Αντιπρόεδρος: Χαβάκης Γιώργος

Β’ Αντιπρόεδρος: Βλαχογιώργης Παναγιώτης

Γενική Γραμματέας: Μακρή Χρυσάνθη

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Λάμπρου Σπύρος

Ταμίας: Καλαϊτζίδης Στάθης

Α’ Αναπληρωτής Ταμίας: Αθανασίου Παναγιώτης

Β’ Αναπληρωτής Ταμίας: Βαρβαρήγος Παναγιώτης

Μέλος: Μπαμπαλής Γεώργιος

Προτεραιότητες του νέου Δ.Σ. αποτελούν η διερεύνηση όρων και χώρων νόμιμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων, η αντιμετώπιση καθημερινών λειτουργικών θεμάτων και του αθέμιτου ανταγωνισμού, η διεύρυνση σε επιχειρήσεις του κλάδου στο σύνολο της χώρας, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.