Οι οδηγοί των ΕΔΧ (ταξί) πρέπει τώρα «να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι», δηλαδή να μη χρωστάνε στο Ταμείο τους, «να έχουν καλή γνώση μιας γλώσσας πέραν της ελληνικής» και «να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου οποιουδήποτε τύπου ή αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας της αλλοδαπής».

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε πρόσφατη υπ. απόφαση (ΦΕΚ 1500/Β/2019) και προστίθενται στους όρους και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων που ορίζει η υπ. απόφαση 15732/2012.

Υπενθυμίζουμε ότι ισχύουν οι όροι σύμφωνα με τους οποίους οι οδηγοί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων που απασχολούνται στις παραπάνω επιχειρήσεις, πέραν των προσόντων (δίπλωμα οδήγησης) δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη και, επιπλέον, πρέπει να είναι υγιείς με βάση τις ιατρικές εξετάσεις που καθορίζονται από τον νόμο (ΦΕΚ 82/Α/2012).