Οι εξετάσεις Ελεγκτών ΚΤΕΟ

Δευ, 24/05/2021 - 12:12

Καθορίστηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ως εξής:

Διεξαγωγή θεωρητικών γραπτών εξετάσεων για υποψήφιους ελεγκτές ελαφρών οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, στις κάτωθι τρεις (3) ημερομηνίες:

α) τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00 π.μ.,

β) την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00 π.μ. και,

γ) την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00 π.μ.

Διεξαγωγή θεωρητικών γραπτών εξετάσεων για υποψήφιους ελεγκτές βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, στις κάτωθι δύο (2) ημερομηνίες:

α) την Πέμπτη 01 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 π.μ. και,

β) την Παρασκευή 02 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 π.μ.

3. Οι ανωτέρω εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Δήμος Παπάγου–Χολαργού) σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 της με αριθμ. πρωτ. 49462/538/18/20-3-2019 κ.υ.α. (Β΄ 1172), υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Πληροφορίες: Σ. Ιωαννίδης, Τηλέφωνο : 210 6508597