Τροχοί & TIR

Οι παραβάσεις που ακινητοποιούν το φορτηγό

Περίοδος τακτικών και στοχευμένων ελέγχων φορτηγών ξεκινά από τις Αρχές Ελέγχου (Τροχαία και Μικτά Συνεργεία). Στο επίκεντρο των ελέγχων παραμένουν οι ταχογράφοι. Για το πώς οι οδηγοί μπορούν να απο
Παρασκευή 01/09/2023 - 12:25
Κοινοποίηση στα Social Media

Περίοδος τακτικών και στοχευμένων ελέγχων φορτηγών ξεκινά από τις Αρχές Ελέγχου (Τροχαία και Μικτά Συνεργεία). Στο επίκεντρο των ελέγχων παραμένουν οι ταχογράφοι. Για το πώς οι οδηγοί μπορούν να αποφύγουν τις παραβάσεις τις σχετικές με τον ταχογράφο διαβάστε εδώ.

Για τις παραβάσεις που ακινητοποιούν το φορτηγό και έχουν να κάνουν με τα υπέρβαρα, αλλά και με υπερβάσεις των διαστάσεων, διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω:

Για την καλύτερη κατανόηση των παραβάσεων θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

- όπου αναφέρεται ΜΑΜΦΟ σημαίνει τη Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος, δηλαδή το όχημα σε ετοιμότητα κυκλοφορίας (περιλαμβάνονται καύσιμο, υγρά, οδηγός), όπως ορίζεται στην άδεια κυκλοφορίας του.

Επομένως, ο έλεγχος γίνεται με βάση τη ΜΑΜΦΟ που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας και με αυτό που δείχνει η πλάστιγγα. Το ίδιο ισχύει και για τον έλεγχο του βάρους κατ’ άξονα.

Οι κατηγορίες Ν φορτηγών

Κατηγορία N1: Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων, που έχουν μέγιστο βάρος μη υπερβαίνον τους 3,5 τόνους.

Κατηγορία Ν2: Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων, που έχουν βάρος υπερβαίνον τους 3,5 τόνους αλλά μη υπερβαίνον τους 12 τόνους.

Κατηγορία Ν3: Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων, που έχουν μέγιστο βάρος υπερβαίνον τους 12 τόνους.

Παραβάσεις που συνιστούν ακινητοποίηση του φορτηγού

Υπέρβαση των ορίων μέγιστου επιτρεπόμενού βάρους ή αντίστοιχων τιμών ΜΑΜΦΟ για οχήματα κατηγορίας Ν3 10%≤...<20% (Υπέρβαρο από 10% έως λιγότερο του 20%)

- Υπέρβαση των ορίων μέγιστου επιτρεπόμενού βάρους ή αντίστοιχων τιμών ΜΑΜΦΟ για οχήματα κατηγορίας Ν3 20%≤... (Υπέρβαρο άνω του 20%)

- Υπέρβαση των ορίων μέγιστου επιτρεπόμενού βάρους ή αντίστοιχων τιμών ΜΑΜΦΟ για οχήματα κατηγορίας Ν2 15≤ ...<25% (Υπέρβαρο από 15% έως λιγότερο του 25%)

- Υπέρβαση των ορίων μέγιστου επιτρεπόμενού βάρους ή αντίστοιχων τιμών ΜΑΜΦΟ για οχήματα κατηγορίας Ν2 ≥25% (Υπέρβαρο μεγαλύτερο του 25%)

- Υπέρβαση των ορίων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους ή αντίστοιχων τιμών ΜΑΜΦΟ για οχήματα κατηγορίας Ν1 ≥30% (Υπέρβαρο μεγαλύτερο του 30%)

- Υπέρβαση των ορίων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους ή αντίστοιχων τιμών ΜΑΜΦΟ για οχήματα κατηγορίας Ο1, Ο2 και Ο3 10%≤... <20% (Υπέρβαρο από 10% έως λιγότερο του 20%)

- Υπέρβαση των ορίων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους ή αντίστοιχων τιμών ΜΑΜΦΟ για οχήματα κατηγορίας Ο1, Ο2 και Ο3 20%≤… (Υπέρβαρο άνω του 20%)

- Υπέρβαση των ορίων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους ή αντίστοιχης τιμής ΜΑΜΦΟ συνδυασμού οχημάτων (μόνο όταν η ΜΑΜΦΟ του εκάστοτε οχήματος κατηγορίας Ν και Ο του συνδυασμού είναι εντός των ορίων της) 10%≤...<20% (Υπέρβαρο από 10% έως λιγότερο του 20%)

- Υπέρβαση των ορίων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους ή αντίστοιχης τιμής ΜΑΜΦΟ συνδυασμού οχημάτων (μόνο όταν η ΜΑΜΦΟ του εκάστοτε οχήματος κατηγορίας Ν και Ο του συνδυασμού είναι εντός των ορίων της) 20%≤... (Υπέρβαρο άνω του 20%)

- Υπέρβαση των μέγιστων ορίων φόρτισης αξόνων ή συστημάτων αξόνων του οχήματος ≥25% (Υπέρβαρο μεγαλύτερο του 25%)

- Υπέρβαση της τεχνικά επιτρεπτής μέγιστης μάζας οχήματος κατηγορίας Ν3>19 tn ή των αξόνων του ή των συστημάτων αξόνων του

- Υπέρβαση της τεχνικά επιτρεπτής μέγιστης μάζας για οχήματα κατηγορίας Ο4 ή των αξόνων του ή των συστημάτων αξόνων του

Υπέρβαση Διαστάσεων

- Υπέρβαση των ορίων του μέγιστου επιτρεπόμενου μήκους για οχήματα κατηγορίας Ν ή τα ρυμουλκούμενά τους ή συνδυασμούς των οχημάτων αυτών 2%≤...<20% (Υπέρβαση από 2% έως λιγότερο του 20%)

- Υπέρβαση των ορίων του μέγιστου επιτρεπόμενου μήκους για οχήματα κατηγορίας Ν ή τα ρυμουλκούμενά τους ή συνδυασμούς των οχημάτων αυτών ≥20% (Υπέρβαση άνω του 20%)

- Υπέρβαση των ορίων του μέγιστου επιτρεπόμενου πλάτους για οχήματα κατηγορίας Ν ή τα ρυμουλκούμενά τους ή συνδυασμούς των οχημάτων αυτών ≥3,10μ. (Υπέρβαση άνω των 3,10 μ.)

- Υπέρβαση των ορίων του μεγίστου επιτρεπόμενου ύψους οχήματος ≥4,20μ. (Υπέρβαση άνω των 4,20 μ.)

PreviousNext