Όπως δεν απαιτείται βεβαίωση αρνητικού τεστ PCR για την είσοδο οδηγών φορτηγών από Βουλγαρία προς Ελλάδα, έτσι δεν απαιτείται και τα αντίστροφο, για είσοδο δηλαδή από την Ελλάδα στη Βουλγαρία.

Σχετική ανακοίνωση έχει αναρτήσει η βουλγαρική Ομοσπονδία Διεθνών Οδικών Μεταφορών (ΑEBTRI), στην οποία αναφέρεται ότι οι οδηγοί φορτηγών που εισέρχονται στη Βουλγαρία εξαιρούνται από την υποχρέωση να έχουν μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ PCR.

Η παραπάνω διάταξη εντάσσεται στα γενικά μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση της Βουλγαρίας με ισχύ έως 30 Απριλίου 2021.