Τροχοί & TIR

Παράταση στον διαγωνισμό για τα 750 λεωφορεία ΟΑΣΘ - ΟΑΣΑ

Παράταση δόθηκε στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια λεωφορείων, των παρελκομένων τους, καθώς και τη συντήρηση - επισκευή αυτών.
Δευτέρα 24/06/2019 - 13:13
Κοινοποίηση στα Social Media

Παράταση δόθηκε στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια λεωφορείων, των παρελκομένων τους, καθώς και τη συντήρηση - επισκευή αυτών.

Η νέα ημερομηνία ορίσθηκε στις 17-09-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ, ενώ η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 24-09-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Υπενθυμίζουμε, ότι ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια 100 πετρελαιοκίνητων αρθρωτών λεωφορείων, 320 ηλεκτρικών 12μετρων και 330 φυσικού αερίου, επίσης 12μετρων, καθώς και στην προμήθεια των παρελκόμενών τους, αλλά και τη συντήρηση – επισκευή αυτών.

Ο διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, ανά τύπο λεωφορείου.

Από πλευράς Εισαγωγέων – Αντιπροσώπων πέρα από το αίτημα για παράταση είχε, επίσης, ζητηθεί να τεθεί εκ νέου προς διαβούλευση το μέρος της προκήρυξης που αφορά στις ειδικές υποχρεώσεις, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι όροι του διαγωνισμού είναι πρωτόγνωροι ακόμη και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, όπως για παράδειγμα η υποχρέωση του προμηθευτή να υποβάλλει κοστολογημένο πρόγραμμα συντήρησης των λεωφορείων για 12 χρόνια με ξεχωριστή αναφορά στη δαπάνη ανταλλακτικών, στις εργατοώρες κ.α.

Το αίτημα αυτό δεν έγινε δεκτό και δεν αποκλείεται ορισμένοι εισαγωγείς να προσφύγουν από την πλευρά τους στο ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων), ζητώντας μείωση της χρονικής διάρκειας αυτής της υποχρέωσης.

PreviousNext