Παράταση δόθηκε στον χρόνο διακοπής κυκλοφορίας λεωφορείων ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ λόγω λήξης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας κυκλοφορίας αυτών.

Σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη, για τα αστικά, ημιαστικά και υπεραστικά λεωφορεία ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ, των οποίων το χρονικό διάστημα διακοπής κυκλοφορίας λόγω λήξης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας κυκλοφορίας αυτών, έληξε ή λήγει από 01.04.2021 έως και 30.06.2021, αυτό παρατείνεται έως και την 30.06.2021, προκειμένου να καταστεί εφικτή η διενέργεια τεχνικού ελέγχου στα λεωφορεία που θα αντικαταστήσουν τα αποσυρόμενα λόγω ηλικίας.

Η παραπάνω παράταση δόθηκε στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.