Με απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Ιωάννη Κεφαλογιάννη, παρατείνεται για δύο (2) μήνες η ισχύς των αδειών οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών, των οποίων θα έληγε το χρονικό διάστημα από 7 έως και 30 Νοεμβρίου 2020. Προθεσμίες που έχουν τεθεί από τις περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών σε εφαρμογή του άρθρου 13 κανονισμού 1071/2009 (διαδικασία αναστολής και ανάκλησης άδειας οδικού μεταφορέα), οι οποίες θα έληγαν στο χρονικό διάστημα από 7 έως και 30 Νοεμβρίου 2020, παρατείνονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.