Τροχοί & TIR

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικού Μεταφορέα: Ημερομηνίες εξετάσεων στη Δράμα

Ορίστηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικού Μεταφορέα Επιβατών ή Εμπορευμάτων στην Π.Ε. Δράμας, με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατ. Μ
Τρίτη 23/01/2024 - 10:11
Κοινοποίηση στα Social Media

Ορίστηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικού Μεταφορέα Επιβατών ή Εμπορευμάτων στην Π.Ε. Δράμας, με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, ως εξής:

1) Ημερομηνία Εξετάσεων Α΄ περιόδου: Πέμπτη 28-03-2024 

2) Ημερομηνία Εξετάσεων Β΄ περιόδου: Πέμπτη 13-06-2024 

3) Ημερομηνία Εξετάσεων Γ΄ περιόδου: Πέμπτη 26-09-2024 

4) Ημερομηνία Εξετάσεων Δ΄ περιόδου: Πέμπτη 05-12-2024 

Τόπος εξετάσεων: Στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Δράμας

Υποχρεώσεις των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ)

Κάθε ΣΕΚΑΜ πρέπει να υποβάλλει έως την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024 (30/05/2024, 12/09/2024 και 21/11/2024 αντίστοιχα) καταστάσεις σε ηλεκτρονική μορφή (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον χειριστή του θέματος) στις οποίες αναφέρονται τα ονόματα των υποψηφίων μεταφορέων οι οποίοι θα συμμετέχουν στις εξετάσεις. 

Οι οριστικές καταστάσεις, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων.

Υποχρεώσεις υποψηφίων

Όλοι οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να φέρουν μαζί τους Δελτίο Ταυτότητας ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπων και να το επιδείξουν κατά την προσέλευσή τους στην Επιτροπή διεξαγωγής των εξετάσεων. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους δύο στυλό διαρκείας χρώματος μαύρου ή μπλε. Σημειώσεις, βοηθήματα και χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών απαγορεύονται κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Όλα τα ερωτηματολόγια και οι μελέτες περιπτώσεων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (www.yme.gr) και συγκεκριμένα στη θέση «Μεταφορές/Πληροφόρηση για θέματα Οδικού Μεταφορέα».

PreviousNext