Πέντε νέες γεφυροπλάστιγγες ζύγισης φορτηγών θα αποκτήσουν το επόμενο διάστημα τα τελωνεία Ξάνθης, Καστοριάς, Καβάλας, Ευζώνων και Σκύδρας.

1

Οι γεφυροπλάστιγγες θα είναι μεταφερόμενες και θα μπορούν να τοποθετούνται και στα συνοριακά σημεία διέλευσης οχημάτων.

Για τη σχετική προμήθεια προκηρύχθηκε διαγωνισμός ύψους 353.400 ευρώ ή 70.680 ευρώ ανά μονάδα, κόστος υψηλό που δικαιολογείται από τις διευρυμένες δυνατότητες της κάθε γεφυροπλάστιγγας φορτηγού που θα περιλαμβάνει εξελιγμένο λογισμικό. Συγκεκριμένα, το ζυγολόγιο που θα εκδίδει η πλάστιγγα θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

1 Ημερομηνία, ώρα, αύξων αριθμός ζυγίσεων

2 Μεικτό βάρος αυτοκινήτου

3 Απόβαρο αυτοκινήτου

4 Είδος φορτίου

5 Αριθμός αυτοκινήτου

7 Στοιχεία οδηγού (ονοματεπώνυμο-αριθμός διαβατηρίου)

8 Χώρα/ες φόρτωσης

9 Χώρα/ες προορισμού

10 Χώρα έκδοσης άδειας αυτοκινήτου

Η φόρμα έκδοσης ζυγολογίου θα είναι παραμετροποιήσιμη και να μπορεί θα πραγματοποιεί υπολογισμό επαληθευμένου μεικτού βάρους.

Σημειώνεται ότι κάθε γεφυροπλάστιγγα θα έχει μέγιστη δυνατότητα ζύγισης βάρους 60 τόνων.