Προσοχή μη σας...μαζέψουν

Τρί, 02/04/2019 - 09:48
Δείτε αναλυτικά το κόστος που θα έχετε αν η Τροχαία «σηκώσει» το όχημά σας.

Προσοχή πού αφήνετε το όχημά σας γιατί, αν σας το μαζέψουν, τα έξοδα που θα πληρώσετε είναι αρκετά τσουχτερά.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν τις δαπάνες φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς και φύλαξης, εκτός του προστίμου της παράβασης. Προσέξτε, επίσης, ότι η δαπάνη μεταφοράς πάει με το χιλιόμετρο και η δαπάνη φύλαξης με την ημέρα.

Έτσι, λοιπόν, τα μεν Όργανα της Τάξης θα αφαιρέσουν τις πινακίδες και θα μεριμνήσουν για τα παραπέρα με τη συνδρομή του γερανοφόρου «ρεκόβερ», εσείς, όμως, θα πληρώσετε τα αναλογούντα στο όχημά σας ως εξής:

 

α/α Κατηγορία οχήματος Δαπάνη φορτοεκφόρτωσης (ΕΥΡΩ) Δαπάνη μεταφοράς (ΕΥΡΩ/χλμ.) Δαπάνη φύλαξης (ΕΥΡΩ/ημέρα)
1 Επιβατικά αυτοκίνητα 73,47 1,83 11,02
2 Φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους έως 3.500 χλγρ. 73,47 2,57 16,53
3 Φορτηγά μικτού βάρους 3.500 χλγρ. έως 10.000 χλγρ. 110,2 2,93 22,04
4 Φορτηγά μικτού βάρους  πάνω από 10.000 χλγρ. 146,94 3,67 27,55
5 Λεωφορεία αυτοκίνητα 146,94 3,67 27,55
6 Ρυμουλκούμενα κλπ μικτού βάρους έως 3.500 χλγρ. 73,47 2,57 16,53
7 Ρυμουλκούμενα κλπ μικτού βάρους από 3.500 χλγρ. έως 10.000 χλγρ. 110,2 2,93 22,04
8 Ρυμουλκούμενα κλπ μικτού βάρους πάνω από 10.000 χλγρ. 146,94 3,67 27,55
9 Μοτοσικλέτες δίκυκλες 73,47 1,46 2,75
10 Μοτοσυκλέτες τρίκυκλες 73,47 1,83 5,51
11 Μοτοποδήλατα 36,73 0,73 2,75