Μετά από πολύμηνες έρευνες και παρακολουθήσεις, η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής κατάφερε να εξαρθρώσει τρεις (3) πολυμελείς, εγκληματικές οργανώσεις, αποτελούμενες από πενήντα τέσσερα (54) μέλη, τα οποία συνεργάζονταν με σκοπό την κλοπή αυτοκινήτων, κυρίως φορτηγών και βαν, εξαπατώντας τους ιδιοκτήτες αυτών των οχημάτων με τη μέθοδο της κατάθεσης προκαταβολής σε τράπεζα που, όμως, ποτέ δεν έφτανε στον πωλητή.

Ειδικότερα, τα μέλη αυτών των οργανώσεων εντόπιζαν μέσω διαδικτύου και κάποιες φορές μέσω έντυπου τύπου, τα υποψήφια θύματά τους, πωλητές οχημάτων, αλλά και άλλων αντικειμένων. Στη συνέχεια, άλλα μέλη προσέγγιζαν τα υποψήφια θύματα τους τηλεφωνικά και προσποιούμενοι τους ενδιαφερόμενους αγοραστές, κατόρθωναν να κλείσουν συμφωνία για την αγοραπωλησία.

Ακολούθως, και προκειμένου να κατορθώσουν την παραπλάνηση, κατάρτιζαν πλαστό αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού τραπεζικού λογαριασμού πάντα διαφορετικής τράπεζας από αυτή που υποδείκνυε το θύμα, μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας (e-banking) και στη συνέχεια τους απέστελλαν με e-mail το αποδεικτικό.

Κατόπιν αυτού και εκμεταλλευόμενοι την υπάρχουσα διαδικασία VALEUR του τραπεζικού συστήματος, κατά την οποία το ποσό πιστώνεται σε χρονική διάρκεια περίπου δύο ημερών και όχι άμεσα, παραλάμβαναν το συμφωνηθέν όχημα, πριν ο πωλητής αντιληφθεί την απάτη.

Τα παραπάνω παράνομα αποκτηθέντα οχήματα και άλλα εμπορεύματα στη συνέχεια τα εκποιούσαν σε ενδιαφερόμενο αγοραστή, σε τιμή πολύ μικρότερη της πραγματικής, έχοντας ως σκοπό την άμεση αποκόμιση χρηματικού ποσού.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δράσης τους ήταν η συνεχής αλλαγή των τηλεφωνικών συνδέσεων που χρησιμοποιούσαν, η χρησιμοποίηση κωδικών ονομασιών αντί των πραγματικών ονομάτων στις μεταξύ τους συνομιλίες και τα μέτρα αντιπαρακολούθησης που λάμβαναν. Συνολικά εξιχνιάστηκαν διακόσιες πενήντα πέντε (255) αξιόποινες πράξεις, κυρίως απάτες καθώς και εκβιάσεις, πλαστογραφίες και κλοπές, ενώ από τη συνεχιζόμενη έρευνα θεωρείται βέβαιη η περαιτέρω ταυτοποίηση και εξιχνίαση και άλλων υποθέσεων.

Από τις διενεργηθείσες έρευνες σε 12 κατοικίες, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το χρηματικό ποσό των 35.900 ευρώ, πλήθος συσκευών κινητής τηλεφωνίας, εκατοντάδες πακέτα καρτών τηλεφωνικών συνδέσεων, πιστόλι, δύο (2) αεροβόλα όπλα, φυσίγγια, δεκατέσσερις (14) φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, βιβλιάρια καταθέσεων, κάρτες ανάληψης διαφόρων Τραπεζών και τέσσερα (4) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.