Σε εξέλιξη το έργο των σιδηροδρομικών συνδέσεων των λιμένων

Τρί, 30/08/2022 - 12:12
Φωτό αρχείου

Κοινή ελληνοβουλγαρική εταιρεία πρόκειται να συσταθεί για την υλοποίηση του έργου της σιδηροδρομικής διασύνδεσης λιμανιών της Βορείου Ελλάδας με λιμάνια της Βουλγαρίας [«Rail T-K-A-B-V-R Project»].

Πρόκειται για τη σιδηροδρομική σύνδεση των λιμένων Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης με τα βουλγαρικά λιμάνια του Μπουργκάς και του Ρούσε. Το τελευταίο λιμάνι βρίσκεται στην όχθη του ποταμού Δούναβη ανοίγοντας έτσι την προοπτική της παραπέρα μεταφοράς προϊόντων με ποτάμια μέσα-προς τις παραδουνάβιες χώρες της Ευρώπης.

Σήμερα, η Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας απευθύνει πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με την υποβολή προσφοράς, για την ανάθεση της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14) για την εποπτεία σε σχέση με το υπό εξέλιξη πρόγραμμα σιδηροδρομικής διασύνδεσης λιμανιών της Βορείου Ελλάδας με λιμάνια της Βουλγαρίας [«Rail T-K-A-B-V-R Project»] και σε σχέση με τη σύσταση κοινής ελληνοβουλγαρικής εταιρείας, η οποία θα αναλάβει την υλοποίηση του ανωτέρου έργου.