Σε ιστορικά υψηλά ο κύκλος εργασιών της Πέτρος Πετρόπουλος

Τετ, 23/03/2022 - 12:50
O κ. Ιωάννης Πετρόπουλος (4ος από αριστερά, πλάι στην κα. Θάλεια Αγριμανάκη) πλαισιωμένος από την ομάδα της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, κατά τη διάρκεια της έκθεσης Transport Show 2016.

Σημαντική αύξηση οικονομικών μεγεθών εμφάνισε ο Όμιλος το 2021, με τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε €155,7 εκ. (αύξηση 32,5%) και τα κέρδη μετά τους φόρους σε €6,8 εκ. (αύξηση 103,6%), ενώ αυξήθηκαν σημαντικά τα ταμειακά διαθέσιμα.

«Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021 απεικονίζουν χαρακτηριστικά την ισχυρή θέση του Ομίλου αλλά και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής του. Δικαιώνουν παράλληλα τις στρατηγικές επενδυτικές επιλογές, οι περισσότερες εκ των οποίων ξεκίνησαν την περίοδο της κρίσης της ελληνικής οικονομίας και αναπτύχθηκαν παρά τις δυσκολίες που επέφερε στην παγκόσμια αγορά η πανδημία.

Ο Όμιλος κλείνει φέτος τα 100 του χρόνια εμφανίζοντας τις καλύτερες επιδόσεις ιστορικά. Εισέρχεται δυναμικά στη δεύτερη εκατονταετία έχοντας διευρύνει στρατηγικά το χαρτοφυλάκιό του, με σημαντικές συμμαχίες σε κλάδους όπως είναι αυτός της ηλεκτροκίνησης, που αποτελεί το μέλλον για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Εστιάζουμε παράλληλα τις προσπάθειές μας στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών καινοτομίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις αλλαγές που μεταμορφώνουν το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε», δήλωσε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου, κ. Μιχάλης Η. Οικονομάκης, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα.

Συνοπτική Ανασκόπηση

Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 32,5% και ανήλθαν σε €155,7 εκ (€117,6 εκ. το 2020). Το ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθε σε €11,8 εκ. έναντι €6,9 εκ. το 2020 σημειώνοντας αύξηση 70%.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 104,2% και ανήλθαν σε €9,9 εκ. έναντι €4,8 εκ. το 2020, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας επίσης αυξήθηκαν κατά 103,6% σε €6,8 εκ. έναντι €3,3 εκ. το 2020.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα €13,2 εκ. από €24,7 εκ. το 2020 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε στα €-2,6 εκ. από €13,7 εκ. Τα μετρητά και ισοδύναμα αυξήθηκαν σε €15,8 εκ. από €11 εκ. στις 31.12.2020.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα €42,3 εκ. από €36,6 εκ. το 2020.Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 31.12.2021 ήταν 67% έναντι 55% την 31.12.2020.