Αμετάβλητες για τρίτη συνεχή χρονιά παραμένουν οι τιμές πώλησης των Δελτίων TIR και των Τίτλων Μεμονωμένης Εγγύησης.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπ. Οικονομικών, οι τιμές έχουν ως εξής:

α.            ΔΕΛΤΙΑ TIR

  • 14φυλλο δελτίο TIR: Εβδομήντα τέσσερα (74) ευρώ ανά τεμάχιο
  • 6φυλλο δελτίο TIR: Πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά τεμάχιο

β.            ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ: Είκοσι επτά (27) ευρώ ανά τεμάχιο