Άγονος αναμένεται να κηρυχθεί ο διαγωνισμός για το Θριάσιο ΙΙ, καθώς έγινε γνωστό ότι και μετά τη δεύτερη αναβολή, καμιά από τις εταιρείες που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον δεν προσήλθε να καταθέσει δεσμευτική προσφορά.

Πρόκειται για τις εταιρείες PEARL, Goldair και Damco-Foodlink, οι οποίες είχαν λάβει τα τεύχη της δεύτερης αυτής φάσης του διαγωνισμού και επρόκειτο να καταθέσουν τις προσφορές τους στις 17 Σεπτεμβρίου του 2019, ζήτησαν και πήραν παράταση για τις 18 Νοεμβρίου του 2019 και κατόπιν νέα παράταση για τις 20 Ιανουαρίου του 2020.

Υπενθυμίζεται πως το έργο Θριάσιο ΙΙ αφορά στην εκμετάλλευση ακινήτου 1.450 στρεμμάτων ιδιοκτησίας ΟΣΕ, ενώ στον αέρα βρίσκεται ακόμη και το έργο Θριάσιο Ι παρά το γεγονός ότι έχει αναδειχθεί ανάδοχος (το σχήμα Goldair – ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ) λόγω της πολύμηνης καθυστέρησης στη λήψη έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Κομισιόν.

Έτσι, σήμερα, τρία χρόνια μετά την έναρξη των διαγωνιστικών διαδικασιών, το περιβόητο Θριάσιο εμπορευματικό κέντρο δεν έχει χρονικό ορίζοντα ούτε έναρξης εργασιών ούτε, βέβαια, υλοποίησής του.