Τροχοί & TIR

Συμφωνία για υποδομές εναλλακτικών καυσίμων. Οι αποστάσεις μεταξύ σταθμών

«Οι πολίτες δεν θα έχουν πλέον λόγο να ανησυχούν για το αν θα βρουν σταθμούς φόρτισης και ανεφοδιασμού για το αυτοκίνητό τους, είτε αυτό είναι ηλεκτρικό είτε λειτουργεί με κυψέλες καυσίμου». Αυτό δή
Πέμπτη 30/03/2023 - 12:58
Κοινοποίηση στα Social Media

«Οι πολίτες δεν θα έχουν πλέον λόγο να ανησυχούν για το αν θα βρουν σταθμούς φόρτισης και ανεφοδιασμού για το αυτοκίνητό τους, είτε αυτό είναι ηλεκτρικό είτε λειτουργεί με κυψέλες καυσίμου».

Αυτό δήλωσε ο Andreas Carlson, Υπουργός Υποδομών της Σουηδίας, αμέσως μετά την επίτευξη συμφωνίας για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων στην ΕΕ που προβλέπει περισσότερους σταθμούς επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο κανονισμός που θα προταθεί για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (AFIR) είναι τριπλός:

- διασφάλιση της ύπαρξης ικανού δικτύου υποδομών για την επαναφόρτιση ή τον ανεφοδιασμό οδικών οχημάτων ή πλοίων με εναλλακτικά καύσιμα

- παροχή εναλλακτικών λύσεων ώστε τα ελλιμενισμένα σκάφη και τα σταθμευμένα αεροσκάφη να μην χρειάζεται να διατηρούν τους κινητήρες τους σε λειτουργία

- επίτευξη πλήρους διαλειτουργικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ και διασφάλιση της ευκολίας χρήσης των υποδομών

Ενδιαφέροντα σημεία της συμφωνίας είναι τα παρακάτω:

- δεδομένης της ειδικής δυναμικής των ηλεκτρικών βαρέων οχημάτων και του γεγονότος ότι η αγορά αυτών είναι λιγότερο ανεπτυγμένη από ό,τι εκείνη των ελαφρών οχημάτων, η σταδιακή ανάπτυξη των υποδομών αναμένεται να ξεκινήσει το 2025 με στόχο την κάλυψη όλων των οδών του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) έως το 2030

- για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων στον ανεφοδιασμό με υδρογόνο και την προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις, οι απαιτήσεις επικεντρώνονται στην ανάπτυξη υποδομών ανεφοδιασμού με αέριο υδρογόνο, με ιδιαίτερη προσοχή στους αστικούς και τους πολυτροπικούς κόμβους

- για να διασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις ηλεκτρικής επαναφόρτισης είναι συμβατές με το ευρύ φάσμα των επιτόπιων συνθηκών και ότι οι επενδύσεις είναι ανάλογες με τις ανάγκες, έχει επέλθει προσαρμογή της συνολικής ισχύος των χώρων σταθμών ηλεκτρικής επαναφόρτισης και είναι δυνατή η αύξηση της μέγιστης απόστασης μεταξύ των χώρων σταθμών επαναφόρτισης για οδικά τμήματα με πολύ χαμηλή κυκλοφορία

- για να καταστούν εύχρηστες οι υποδομές ηλεκτρικής επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού με υδρογόνο, υπάρχουν διάφορες επιλογές πληρωμής και αναγραφής των τιμών, με αποφυγή των δυσανάλογων επενδύσεων, ιδίως σε υφιστάμενες υποδομές

- όσον αφορά την ηλεκτροδότηση από ξηράς σε θαλάσσιους λιμένες, οι διατάξεις συνάδουν πλέον πλήρως με την πρόσφατα συμφωνηθείσα πρόταση FuelEU Maritime

- στο κείμενο προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις κάθε εμπλεκόμενου φορέα, προβλέπεται παρακολούθηση της προόδου, διασφαλίζεται η δέουσα ενημέρωση των χρηστών και παρέχονται στον κλάδο κοινά πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές

- ενόψει των σημαντικών τεχνολογικών εξελίξεων και των εξελίξεων στην αγορά που θα επηρεάσουν τα βαρέα οχήματα, το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας περιλαμβάνει ρήτρα για ειδική επανεξέταση βραχυπρόθεσμα, ενώ ο κανονισμός στο σύνολό του θα επανεξεταστεί επίσης μεσοπρόθεσμα

Οι σταθμοί και οι μεταξύ τους αποστάσεις

Η συμφωνία θέτει ελάχιστους υποχρεωτικούς εθνικούς στόχους για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και ζητά από τις χώρες της ΕΕ να παρουσιάσουν τα σχέδιά τους για τον τρόπο επίτευξής τους.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι ευρωβουλευτές κατάφεραν να εξασφαλίσουν ότι οι σταθμοί φόρτισης για αυτοκίνητα με ισχύ τουλάχιστον 400 kW θα πρέπει να εγκαθίστανται τουλάχιστον ανά 60 χιλ. κατά μήκος του βασικού δικτύου ΔΕΔ-Τ έως το 2026, με την ισχύ του δικτύου να αυξάνεται στα 600 kW το 2028. Η απαίτηση να υπάρχει σταθμός φόρτισης κάθε 120 χιλ. έχει τεθεί για φορτηγά και λεωφορεία, αλλά αυτοί οι σταθμοί θα πρέπει να εγκατασταθούν στους μισούς κύριους δρόμους της ΕΕ έως το 2028 και με ισχύ 1400 kW έως 2800 kW ανάλογα με τον δρόμο, λέει η συμφωνία. Θα συμπληρώνεται, επίσης, από δύο σταθμούς φόρτισης φορτηγών σε ασφαλείς θέσεις στάθμευσης από το 2028.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ορισμένες εξαιρέσεις ανάπτυξης θα ισχύουν για τις πολύ αποκεντρωμένες περιοχές, τα νησιά και τους δρόμους με πολύ περιορισμένη κυκλοφορία.

Συμφωνήθηκε, επίσης, να αναπτυχθούν σταθμοί ανεφοδιασμού υδρογόνου κατά μήκος του βασικού δικτύου ΔΕΔ-Τ τουλάχιστον κάθε 200 χιλ. έως το 2031.

PreviousNext