Η πρώτη σοβαρή ανταπόκριση στον κανονισμό της Ε.Ε. για μείωση των ρύπων μέχρι το 2030 έρχεται με τη σύσταση μιας συμμαχίας 18 κολοσσών – επιχειρήσεων, εμπορικών, μεταφορικών και βιομηχανικών – με τεράστιο ημερήσιο καθημερινό μεταφορικό έργο και με κοινό στόχο τη χρήση μόνο καθαρών φορτηγών για τις μεταφορικές τους ανάγκες.

Η παραπάνω συμμαχία ανακοινώθηκε επίσημα με την ονομασία ECTA – European Clean Trucking Alliance- καλώντας ταυτόχρονα κάθε άλλη μεγάλη επιχείρηση να προσέλθει και ήδη πληροφορίες του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR αναφέρουν πως ο αριθμός των μελών αυξήθηκε.

Τα ιδρυτικά μέλη της Συμμαχίας είναι η GEODIS (Γαλλία), Girteka Logistics (Λιθουανία), ΙΚΕΑ (Σουηδία), MEYER & MEYER (Γερμανία), MICHELIN (Γαλλία), NESTLE (Ελβετία), NO LIMIT LOGISTICS (Πολωνία), NORDIC LOGISTICS ASSOCIATION (Βέλγιο), POLIS (Βέλγιο), TRANSPORT & ENVIRONMENT (Βέλγιο), TLN (Ολλανδία), UNILEVER (Ηνωμένο Βασίλειο), VOS Logistics (Ολλανδία), VAN DER WAL (Ολλανδία).

Οι παραπάνω 18 επιχειρήσεις απασχολούν 1,6 εκ. εργαζόμενους, κάνουν τζίρο 325 δισ. ευρώ και διαθέτουν στόλο 121.000 φορτηγών.

Στόχος της Συμμαχίας των παραπάνω Ομίλων είναι η απαλλαγή της Ευρώπης από τον άνθρακα (decarbonisation) και ο μηδενισμός των εκπομπών των ρύπων του άνθρακα (CO2 ) από τα φορτηγά.

Παράλληλα, η Συμμαχία ECTA αναλαμβάνει από κοινού με άλλους περιβαλλοντικούς Οργανισμούς τη διενέργεια ερευνών και μελετών που θα βοηθήσουν στην κατάρτιση βιώσιμων λύσεων που θα οδηγούσαν στην επιτάχυνση της ανανέωσης των ρυπογόνων επαγγελματικών οχημάτων, φορτηγών και βαν.

Για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού, στελέχη των εταιρειών της Συμμαχίας θα προβαίνουν σε τακτά διαστήματα στην ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων, τα οποία θα μεταφέρονται στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε., προκειμένου να λαμβάνονται αποφάσεις για νέες οδηγίες και κανονισμούς.