Για τρίτη φορά μετατέθηκε η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια οκτώ (8) αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων ανιχνευτικών συστημάτων με ακτίνες Χ ελέγχου φορτηγών & εμπορευματοκιβωτίων για τις ανάγκες της Τελωνειακής Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. και παροχή υπηρεσιών διετούς περιόδου συντήρησης αυτών».

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 27η Ιουλίου 2020.

Σκοπός της λειτουργίας των 8 οχημάτων X-RAY που θα τοποθετηθούν σε τελωνεία και συνοριακά σημεία εισόδου-εξόδου είναι η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.