Επιβεβαιώνεται το άρθρο του www.troxoikaitir.gr της 05/10/2020 σύμφωνα με το οποίο τα τέλη κυκλοφορίας των φορτηγών και των λεωφορείων παραμένουν τα ίδια και δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές που επήλθαν για τα επιβατικά λόγω εκπομπών ρύπων.

Όπως μας πληροφόρησε το υπ. Οικονομικών, τα τέλη των φορτηγών και των λεωφορείων διαμορφώνονται σύμφωνα με το τονάζ και τον αριθμό των θέσεων αντίστοιχα και με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του νόμου 2948/2001.

Έτσι, λοιπόν, τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2021 που πρέπει να καταβάλλουν μέχρι 26 Φεβρουαρίου 2021 οι ιδιοκτήτες φορτηγών και λεωφορείων έχουν ως εξής:

Ρυμουλκά (τράκτορες) : 300 ευρώ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις περιπτώσεις Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας ενιαίας κυκλοφοριακής μονάδας (άδεια ρυμουλκού με επικαθήμενο), τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται μόνο με βάση το μικτό βάρος της ενιαίας αυτής κυκλοφοριακής μονάδας (για το οποίο έχει ληφθεί υπόψη και το βάρος του ρυμουλκού), χωρίς την προσθήκη των 300 ευρώ.

Λεωφορεία

Για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις των καθημένων, ως εξής:

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής των τελών, προβλέπεται η επιβολή προστίμου ισόποσου των οφειλομένων τελών, με συνέπεια ο ιδιοκτήτης να υποχρεούται να πληρώσει τα τέλη εις διπλούν.

Ενδέχεται, τέλος, λόγω της πανδημίας να δοθεί νέα παράταση στην πληρωμή των τελών ή να ανακοινωθούν άλλες διευκολύνσεις στην εξόφλησή τους.