Η Ένωση των Ομοσπονδιών των Οδικών Μεταφορέων των χωρών της Μαύρης Θάλασσας (Road Transport Associations in the Black Sea Economic Cooperation Region (BSEC-URTA)) αποφάσισαν μεγάλη αύξηση αδειών διέλευσης για τα φορτηγά της κάθε χώρας.

Συγκεκριμένα, η BSEC θα εκδώσει 1.500 άδειες για τις 8 χώρες-μέλη της που είναι η Αλβανία, η Αρμενία, η Γεωργία, η Μολδαβία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Τουρκία και η Ουκρανία.

Οι Ομοσπονδίες των αυτοκινητιστών των παραπάνω χωρών με δικά τους κριτήρια θα μοιράσουν στα μέλη τους τις 1.500 άδειες, με τις οποίες τα φορτηγά θα μπορούν να διέρχονται από το έδαφος των άλλων χωρών. Παράλληλα, συμφώνησαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και με την υποστήριξη της Τουρκίας και της Ουκρανίας να αναπτύξουν πιλοτικά ένα ηλεκτρονικό σύστημα εισόδου στις 8 χώρες που θα αντικαταστήσει τις άδειες διέλευσης.