Ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα μιας νέας έρευνας της IRU, στην οποία συμμετείχαν 450 μεταφορικές εταιρείες από την Ευρώπη, την Ασία και από τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC). Αποκαλύπτουν ότι οι εταιρείες του κλάδου ανησυχούν για μακροοικονομικά ζητήματα, αλλά και πως αισιοδοξούν για την πρόοδο της τεχνολογίας.

Πιο συγκεκριμένα, το 57% των συμμετεχόντων στην έρευνα, βλέπει τη γεωπολιτική αβεβαιότητα ως τη μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει ο τομέας των Μεταφορών, μια απειλή που ποικίλει από την κλιμάκωση των διεθνών εμπορικών πολέμων μέχρι τις αυξανόμενες ανησυχίες γύρω από την Brexit. Ο κίνδυνος της παγκόσμιας ύφεσης και η πρόκληση να συμβαδίζουν με τη μεταβαλλόμενη ζήτηση των πελατών, θεωρούνται από κοινού ως η δεύτερη μεγαλύτερη απειλή (52%) για τις μεταφορικές εταιρείες.

Από την άλλη, οι εταιρείες μεταφορών αναγνωρίζουν ότι οι εξελίξεις στην τεχνολογία και την καινοτομία θα είναι καθοριστικές για την οικοδόμηση μιας ασφαλούς, επιτυχημένης και βιώσιμης βιομηχανίας στο μέλλον. Μια στις τρεις (33%) εταιρείες μεταφορών σε κάθε περιοχή, πιστεύει ότι η βελτίωση της ασφάλειας θα είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που θα μας δώσουν οι τεχνολογικές καινοτομίες, ενώ μία στις πέντε εταιρείες ανέφερε την αυτοματοποίηση.

Στην πραγματικότητα, οι μεταφορικές εταιρείες είναι εξαιρετικά αισιόδοξες όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα για την αυτόνομη οδήγηση, καθώς το 76% των ερωτηθέντων αναμένει πως τα αυτόνομα φορτηγά θα αποτελέσουν βιώσιμη επιλογή εντός της επόμενης δεκαετίας. Από αυτούς, το 29% πιστεύει ότι θα βρίσκονται στους δρόμους μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Οι εταιρείες θεωρούν ότι το κύριο πλεονέκτημα των αυτόνομων οχημάτων θα είναι η αύξηση της παραγωγικότητας (50%), ακολουθούμενη από τη μείωση του κόστους (19%). Ωστόσο, τα εμπόδια στην υιοθέτηση της τεχνολογίας εξακολουθούν να υφίστανται, με τις μεταφορικές εταιρείες να επικαλούνται ως προβλήματα το κόστος της επένδυσης (71%) και την περιορισμένη γνώση τους σε τεχνολογικά ζητήματα (50%).