Πολυμέτωπος είναι ο γραφειοκρατικός αγώνας για την απόκτηση μιας άδειας λειτουργίας καντίνας – επιχείρηση που αξίζει να στηθεί, μόνο αν έχει προηγηθεί σωστή έρευνα για τα πιθανά επιθυμητά σημεία και την εμπορικότητά τους.

Αυτό έχει σημασία, γιατί με βάση το κοινό που θα απευθύνεται, θα καθορίζεται η βιωσιμότητά της, το ωράριο λειτουργίας και τα προσφερόμενα προϊόντα. Είναι άλλο πράγμα μια καντίνα που απευθύνεται σε νέους και «ξενύχτηδες» και άλλο πράγμα μια καντίνα που απευθύνεται σε διερχόμενα οχήματα, επιβατικά ή φορτηγά.

Αν, τελικά, αποφασίσετε να λειτουργήσετε επαγγελματικά μια καντίνα, δείτε το… πλήθος των δικαιολογητικών που θα χρειαστείτε από τον Δήμο ή την Περιφέρεια, την Εφορία, το υπ. Μεταφορών κ.α.

Αναλυτικότερα, απαιτούνται:

 1. Αίτηση. Πηγαίνετε στον Δήμο, σας στέλνουν στο αρμόδιο γραφείο, παίρνετε μια αίτηση και τη συμπληρώνετε. Να έχετε μαζί σας 3 πρόσφατες φωτογραφίες και επικυρωμένο από την αστυνομία φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς σας. Επίσης, θα σας ζητηθεί και ο ΑΜΚΑ σας.
 2. Από την Εισαγγελία της περιοχής σας θα χρειαστείτε «Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου» και αυτό γιατί θα πουλάτε και οινοπνευματώδη ποτά, μπίρες κ.λ.π. Αν όχι, δεν χρειάζεστε το «ποινικό μητρώο».
 3. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, ότι υπάγεστε σε αυτόν ή ότι δικαιούστε απαλλαγής.
 4. Βεβαίωση του τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.
 5. Προέγκριση χωροθέτησης και έγκριση περιβαλλοντικών Όρων από Πολεοδομία.
 6. Βεβαίωση από Υγειονομική Υπηρεσία (αν πρόκειται για τρόφιμα και ποτά).
 7. Συμφωνητικό μίσθωσης του χώρου θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. ή αποδεικτικό κυριότητας του χώρου (για εγκατάσταση σε ιδιωτικό χώρο).
 8. Σημειώματα φορολογικών δηλώσεων των τριών τελευταίων ετών από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχετε ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κατά μέσο όρο ανώτερο του ποσού των 20.000 ευρώ η υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχετε υποβάλλει φορολογική δήλωση.
 9. Κυκλοφοριακή σύνδεση η βεβαίωση απαλλαγής από την ΔΕΣΕ στην περίπτωση που είναι σε Εθνικό Δίκτυο (Ν. 2696/88). Η ΔΕΣΕ είναι η Διεύθυνση Ελέγχου και Συντήρησης Έργων και υπάγεται στην Περιφέρεια.
 10. Βεβαίωση οικίας Δ.Ο.Υ. για έναρξη άσκησης επιτηδεύματος.
 11. Η εγκατάσταση καντίνας επιτρέπεται μετά από βεβαίωση της πολεοδομικής υπηρεσίας ότι επιτρέπεται από τις χρήσεις Γης που ισχύουν για την περιοχή, και ύστερα από έγκριση της ΕΠΑΕ. ΕΠΑΕ είναι η Επιτροπή Πολεοδομικού, Αρχιτεκτονικού Ελέγχου
 12. Βεβαίωση καταβολής του προβλεπόμενου δημοτικού τέλους (για τις καντίνες σε Δημοτικό χώρο).

Από το υπ. Μεταφορών

Μια άλλη γραφειοκρατική διαδικασία αρμοδιότητας υπ. Μεταφορών σας περιμένει. Συγκεκριμένα:

 • Αν πρόκειται, για καινούρια αυτοκινούμενη καντίνα, θα χρειαστείτε την ισχύουσα γι’ αυτήν έγκριση τύπου. Πληροφοριακά σας λέμε, ότι αν δεν έχετε έγκριση τύπου, η διαδικασία για να βγει είναι χρονοβόρα, περίπλοκη, απαιτεί μηχανολόγο και αρκετό κόστος.
 • Αν έχει γίνει διασκευή στη χώρα μας, απαιτείται η ύπαρξη των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως ισχύουσα έγκριση τύπου πλαισίου, δήλωση για το αµάξωµα κ.λ.π
 • Αν η καντίνα είναι πάνω σε μεταχειρισμένο όχημα και έχει ήδη κυκλοφορήσει στο εξωτερικό, απαιτείται η ύπαρξη της ξένης άδειας κυκλοφορίας. Αν έχει κυκλοφορήσει ήδη στη χώρα μας, τότε απαιτείται η ύπαρξη των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγγράφων για την τεκµηρίωση της εγκεκριμένης διασκευής.
 • Αν η καντίνα δεν είναι μηχανοκίνητη, αλλά είναι ρυμουλκούμενη και καινούρια, απαιτείται πάλι ισχύουσα έγκριση τύπου, ενώ, αν έχει γίνει διασκευή του ρυμουλκούμενου στη χώρα μας, απαιτείται έγκριση τύπου πλαισίου και δήλωση καταλληλόλητας του αμαξώματος.

Επίσης, για ρυμουλκούμενη καντίνα, αλλά μεταχειρισμένη, απαιτείται η ύπαρξη της ξένης άδειας κυκλοφορίας (αν έχει εισαχθεί από το εξωτερικό), ενώ αν έχει διασκευαστεί στη χώρα μας απαιτείται η ύπαρξη των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγγράφων για την τεκµηρίωση της εγκεκριμένης διασκευής. Αν πάλι, ήδη κυκλοφορεί στη χώρα μας απαιτείται η ύπαρξη προηγούµενου υπηρεσιακού σηµειώµατος, που εκδίδεται από την υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας.

Κλείνοντας, να σας πούμε, ότι πρέπει η ρυμουλκούμενη καντίνα και το έλκον όχημα να τηρούν τα προβλεπόμενα βάρη. Κυριότερο όλων είναι ότι το συνολικό μικτό βάρος του ρυμουλκούμενου, δεν θα πρέπει να ξεπερνά το απόβαρο του έλκοντος, δηλαδή του αυτοκινήτου.