Όχι μόνο τα υλικά συσκευασίας, αλλά και άλλα υλικά, που εξυπηρετούν τις ανάγκες μιας Οδικής Εμπορευματικής Μεταφοράς, μπορούν να μεταφέρονται με τα ΙΧ φορτηγά μέχρι 4 τόνους που επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους οι μεταφορικές εταιρείες και τα γραφεία μεταφορών.

Τα επιπλέον υλικά μπορεί να είναι ελαστικά, εργαλεία, ανταλλακτικά κ.λ.π., αρκεί να κρίνονται απαραίτητα για την πραγματοποίηση των μεταφορών με τα ΦΔΧ της μεταφορικής.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε διευκρινιστική απάντηση του υπ. Μεταφορών σε σχετικό ερώτημα του ΠΣΧΕΜ.

Τα εν λόγω επιπλέον μεταφερόμενα υλικά, όπως και τα υλικά συσκευασίας, θα πρέπει να αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος για τα ήδη κυκλοφορούντα, καθώς και στις άδειες κυκλοφορίας στα νέα Ι.Χ. φορτηγά που θα κυκλοφορήσουν.