Τη σιδηροδρομική σύνδεση του λιμένα της Πάτρας, αλλά και του αεροδρομίου του Άραξου περιλαμβάνει η μελέτη που θα καταθέσει το υπ. Υποδομών και Μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση (και χρηματοδότηση) με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2023.

Τότε αναμένεται να επέλθει ο αναμενόμενος σκληρός ανταγωνισμός του ΚΤΕΛ Αχαϊας, το οποίο σήμερα διακινεί το μεγαλύτερο όγκο της επιβατικής μεταφοράς και θεωρείται από τους πλουσιότερους συγκοινωνιακούς φορείς υπεραστικών γραμμών της χώρας.

Ωστόσο, η διέλευση του τρένου από την πόλη της Πάτρας και η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμένα και του αεροδρομίου εκτιμάται ότι θα αναβαθμίσει τη δυτική Πελοπόννησο και παράλληλα θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό μεταξύ οδικών και σταθερών μέσων μεταφοράς προς όφελος του επιβατικού κοινού.

Ανάλογα παραδείγματα ανταγωνισμού τρένου και ΚΤΕΛ έχουμε προς τις πόλεις τη Λάρισας, Κατερίνης και Θεσσαλονίκης, όπου ο μεν σιδηρόδρομος βελτίωσε τους χρόνους, τα δε ΚΤΕΛ αναβάθμισαν σε υψηλό επίπεδο τις παρεχόμενες προς τους επιβάτες υπηρεσίες. Κυρίαρχο πάντως κριτήριο επιλογής μέσου του επιβατικού κοινού παραμένει το κόμιστρο.