Πρώτος στρατηγικός στόχος ανάπτυξης για τις χώρες της ΕΕ με άριστες προοπτικές θεωρείται ο τομέας των σύγχρονων οχημάτων, αυτόνομων και ηλεκτρικών.

Το ίδιο ισχύει και για τις τεχνολογίες που συνδέονται με αυτά όπως η συνδεσιμότητα, οι συσσωρευτές ρεύματος, τα συστήματα φόρτισης κ.α. σύμφωνα με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη μέλη.

Συνολικά, η Επιτροπή συστήνει πέντε βασικούς τομείς για την τεχνολογική ανάπτυξη με πρώτο, όπως αναφέρθηκε  τα αυτοκίνητα και ακολουθούν οι τομείς της υγείας, του βιομηχανικού διαδικτύου, η κυβερνοασφάλεια, οι βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας χωρίς εκπομπές ρύπων CO2 καθώς και βιομηχανίες παραγωγής και διάθεσης υδρογόνου και LNG.

Η επιτροπή κρίνει πως επενδύσεις στους παραπάνω τομείς θα αποτελούν «τον πιο βιώσιμο, ανταγωνιστικό και χωρίς αποκλεισμούς μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέχρι το 2030».