Παρατάθηκε για τις 18/01/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού προμήθειας των 770 λεωφορείων για την ανανέωση του στόλου των αστικών Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Η παράταση δίδεται για να εξασφαλιστεί η επάρκεια του χρόνου υποβολής προσφορών από όλους τους ενδιαφερόμενους και προς ικανοποίηση σχετικού αιτήματος ενδιαφερομένων. Η αρχική ημερομηνία ήταν η 8η Νοεμβρίου, δόθηκε παράταση για τις 10 Ιανουαρίου και τώρα για τις 18 του ίδιου μήνα.

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 24/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

Ο διαγωνισμός είναι ύψους 383.494.800 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και οι υποψήφιοι εισαγωγείς και αντιπρόσωποι λεωφορείων είναι περισσότεροι από τους ήδη γνωστούς, καθώς προστέθηκαν και άλλοι, ενώ έχουν ήδη κατατεθεί τρεις ενστάσεις.

Ως προς τους κατασκευαστές, αυτοί μοιράζονται σε Ευρωπαίους και Ασιάτες, τα δε μοντέλα των λεωφορείων που διεκδικούν ένα από τα πέντε τμήματα του διαγωνισμού θα ξεπεράσουν τα 20 και αυτό γιατί οι διαγωνιζόμενοι παίρνουν μέρος σε δύο, τρία ή και τέσσερα τμήματα, προσφέροντας αντίστοιχων προδιαγραφών μοντέλα της μάρκας που εκπροσωπούν.

Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσομε πως τα 770 υπό προμήθεια λεωφορεία κατανέμονται στα εξής πέντε τμήματα:

1