Κανένα άλλο έγγραφο δεν παρέχει τόσα πολλά στοιχεία για το όχημα και τον ιδιοκτήτη του, όσο η άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτων που εκδίδεται σε χώρα-μέλος της Ε.Ε. Η κωδικοποίηση αφορά 67 διαφορετικά στοιχεία-τα περισσότερα- απεικονίζονται με διάφορους αριθμούς, γράμματα σύμβολα τιμών και μονάδων μέτρησης. Είναι ενδιαφέρον όσο και χρήσιμο να γνωρίζουμε τι αυτά συμβολίζουν.

Εμείς σας δίνουμε στη συνέχεια την αποκωδικοποίησή τους, τι δηλαδή σημαίνουν αυτοί οι 67 κωδικοί, οι οποίοι, επαναλαμβάνουμε, είναι κοινοί σε όλη την Ε.Ε.

Συμπληρωματικά να πούμε, ότι τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας σας καταχωρούνται σε τράπεζα πληροφοριών, στην οποία έχουν πρόσβαση οι ελεγκτικές αρχές των αυτοκινήτων σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Η αποκωδικοποίηση ακολουθεί:

Η αποκωδικοποίηση της Άδειας Κυκλοφορίας

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A Αριθμός κυκλοφορίας
B Ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος
C Ονομαστικά στοιχεία:
C.1 Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας
C.1.1 Επώνυμο ή επωνυμία επιχείρησης
C.1.2 Μικρό όνομα ή ονόματα ή αρχικά (κατά περίπτωση)
C.1.3 Διεύθυνση στο κράτος-μέλος που εκδίδει την άδεια κυκλοφορίας κατά τη στιγμή έκδοσης του εγγράφου
C.4 Μνεία του γεγονότος, ότι ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
i) Είναι κύριος του οχήματος
ii) Δεν είναι κύριος του οχήματος
iii) Δεν πιστοποιείται από την άδεια κυκλοφορίας ως ο κύριος του οχήματος
D Όχημα
D.1 Μάρκα
D.2 -Τύπος
-Παραλλαγές (εφόσον υπάρχουν)
-Έκδοση (εφόσον υπάρχει)
D.3 Εμπορική (-ές) ονομασία (-ες)
E Αριθμός αναγνώρισης οχήματος
F Μάζα:
F.1 Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (εκτός μοτοσικλετών)
F.2 Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία στο κράτος μέλος που έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφοράς
F.3 Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου συνδυασμού εν λειτουργία στο κράτος μέλος που έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας
G Μάζα του οχήματος εν κυκλοφορία με το αμάξωμα και με το σύστημα ζεύξης στην περίπτωση ρυμουλκού οχήματος, κατηγορίας πλην της Μ1
H Διάρκεια ισχύος της άδειας (όπου προβλέπεται)
I Ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας στην οποία αναφέρεται η παρούσα άδεια
J Κατηγορία του οχήματος
K Αριθμός έγκρισης τύπου (όπου προβλέπεται)
L Αριθμός αξόνων
M Μεταξόνιο (σε mm)
O Μέγιστη τεχνικά επιτρεπτή ρυμουλκούμενη μάζα:
O.1 Με συστήματα πέδησης (Kg)
O.2 Χωρίς συστήματα πέδησης (Kg)
P Κινητήρας:
P.1 Κυλινδρισμός του κινητήρα (σε cm3)
P.2 Μέγιστη καθαρή ισχύς (KW) (όπου προβλέπεται)
P.3 Τύπος καύσιμου ή πηγή ενέργειας του κινητήρα
P.4 Στροφές κινητήρα της P.2 (min -1)
P.5 Αριθμός ανγνώρισης του κινητήρα
Q Λόγος ισχύς/ βάρους (KW/kg) (μόνο για μοτοσικλέτες)
R Χρώμα του οχήματος
S Αριμός θέσεων
S.1 Αριθμός θέσεων για καθήμενους, του οδηγού συμπεριλαμβανομένου
S.2 Αριθμός θέσεων για όρθιους (όπου προβλέπεται)
T Μέγιστη ταχύτητα (km/h) (μόνο για L)
U Στάθμη θορύβου:
U.1 Εν στάσει [σε >dB(A)]
U.2 Στροφές κινητήρα (min -1)
U.3 Εν κινήσει (όταν περνά) [dB(A)]
V Καυσαέρια:
V.6 Διορθωμένος συντελεστής απορρόφησης πρικειμένου για Diesel (m-1)
V.7 CO2 (g/km)
V.9 Ένδειξη περιβαλλοντικής κατηγορίας έγκρισης ΕΚ: αναγραφή της έκδοσης της εφαρμοστέας δυνάμει της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ ή της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ
W Χωρητικότητα δεξαμενής (-ών) καυσίμου (lt) (εκτός Μ1 και L)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 Όνομα πατρός
2 Ποσοστό συνιδιοκτησίας
3 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
4 Ημερομηνίας πρώτης άδειας στην Ελλάδα
5 Κωδικός εργοστασίου
6 Κωδικός τύπου
7 Είδος οχήματος
8 Χρήση
9 Κωδικός καυσίμου
10 Φορολογίσιμη Ισχύς
11 Κωδικός χρώματος
12 Οδηγία πέδησης
13 Σχήμα αμάξης
14 Οπίσθιος πρόβολος (σε mm) (εκτός L και Μ1 ΙΧ)
15 Τύπος αμάξης
16 Τροχοί (Αριθμός)
17 Ελαστικά (εκτός L και M1 IX)
18 ΦΠR/ ΦΠρ (kg)
19 Ωφέλιμη μάζα (kg) (εκτός L και Μ1 ΙΧ)
20 Ωφέλιμη μάζα συρμού (kg)
21 Μάζα συρμού εν κυκλοφορία (kg)
22 Προηγούμενος αριθμός κυκλοφορίας στην Ελλάδα
23 Έδρα
24 Ειδικός αριθμός δικαιώματος
25 Διαστάσεις αμάξης (mm)
26 Αριθμός Βιβλιαρίου Μεταβολών
27 Ολικές διαστάσεις συρμού (mm)
28 Είδος αμάξης

 

Κατηγορίες οχημάτων και τι πρέπει να ξέρετε

Αυτό που δεν πρέπει να αγνοούμε είναι η κατηγορία του οχήματος γιατί αυτή συνδέεται με συγκεκριμένες διατάξεις του ΚΟΚ (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) και με συγκεκριμένα βάρη με βάση τα οποία το όχημά μας υπόκειται σε διάφορες κυκλοφοριακές απαγορεύσεις, καθορίζονται τα ανώτατα όρια ταχύτητας, καθώς και άλλες υποχρεώσεις π.χ. λειτουργία ταχογράφου ή όχι. Δείτε, λοιπόν, σε ποια κατηγορία ανήκει το όχημά σας και τι αυτή σημαίνει:

α) Η κατηγορία M αποτελείται από μηχανοκίνητα οχήματα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους, χωριζόμενα σε:

  • Κατηγορία M1: μηχανοκίνητα οχήματα με όχι περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού και χωρίς χώρο για όρθιους επιβάτες, ανεξαρτήτως εάν ο αριθμός των θέσεων καθημένων περιορίζεται στη θέση του οδηγού·
  • Κατηγορία M2: μηχανοκίνητα οχήματα με περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού και τα οποία έχουν μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους, ανεξαρτήτως εάν τα εν λόγω μηχανοκίνητα οχήματα διαθέτουν χώρο για όρθιους επιβάτες. Και, όταν λέμε μέγιστη μάζα, εννοούμε το μέγιστο μικτό βάρος ενός οχήματος έτοιμο να κυκλοφορήσει (υγρά – καύσιμα – οδηγός – ρεζέρβα κ.α.)
  • Κατηγορία M3: μηχανοκίνητα οχήματα με περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού και έχουν μέγιστη μάζα που υπερβαίνει τους 5 τόνους, ανεξαρτήτως εάν τα εν λόγω μηχανοκίνητα οχήματα διαθέτουν χώρο για όρθιους επιβάτες.

β) Η κατηγορία Ν αποτελείται από μηχανοκίνητα οχήματα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά εμπορευμάτων (φορτηγά), χωριζόμενα σε:

  • Κατηγορία N1: μηχανοκίνητα οχήματα μέγιστης μάζας που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους·
  • Κατηγορία N2: μηχανοκίνητα οχήματα μέγιστης μάζας που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους· και iii) Κατηγορία N3: μηχανοκίνητα οχήματα μέγιστης μάζας που υπερβαίνει τους 12 τόνους.

γ) Η κατηγορία Ο αποτελείται από ρυμουλκούμενα, χωριζόμενα σε:

  • Κατηγορία Ο1: ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας που δεν υπερβαίνει τους 0,75 τόνους·
  • Κατηγορία Ο2: ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας που υπερβαίνει τους 0,75 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους·
  • Κατηγορία Ο3: ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους· και
  • Κατηγορία Ο4: ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας που υπερβαίνει τους 10 τόνους.