Παραγραφή Τελών Χρήσης Μ.Ε.

Τέλη χρήσης Μ.Ε. τα οποία για οποιονδήποτε λόγο δεν βεβαιώθηκαν εντός είκοσι ετών από το έτος το οποίο αφορούν, δεν αναζητούνται (λόγω παραγραφής).

Αυτό αναφέρεται σε εγκύκλιο του υπ. Υποδομών Χρήστου Σπίρτζη προς όλες τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Σύμφωνα με τις ΠΟΛ 1031/4-3-2009 και 1184/1-6-2000 το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή (βεβαίωση) τελών κυκλοφορίας, παραγράφεται μετά την πάροδο είκοσι ετών από το έτος που αφορούν.