Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων

Παράταση καταχώρησης στοιχείων μεταχειρισμένων οχημάτων

Παράταση 6 μηνών, μέχρι 10 Οκτωβρίου 2023, δόθηκε στις προθεσμίες καταχώρησης στο ΜΕΜΟ (Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων) που αφορά

Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (ΜΕΜΟ). Πώς λειτουργεί

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θέτει σε εφαρμογή ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (ΜΕΜΟ), με στόχο την

Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων. Τι είναι και ποιους ενδιαφέρει

Με σκοπό την ανάπτυξη και οργάνωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος κεντρικής εποπτείας και ελέγχου της τήρησης των απαιτούμενων