Νομοθεσία | Page 8 | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Νομοθεσία

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018 επεκτείνεται η δυνατότητα που έχουν οι Οικονομικές Επιτροπές των Περιφερειών, να αποφασίζουν την ανάθεση της εκτέλεσης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των δημόσιων σχολείων, στους προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί.

Τροπολογία για τις μεταφορές μαθητών

Επεκτείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 η δυνατότητα που έχουν οι Οικονομικές Επιτροπές των Περιφερειών, που προκήρυξαν διαγωνισμούς για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας...

Για τις παραβάσεις υψηλής αξιολόγησης θα αφαιρείται η ειδική άδεια οδήγησης του οδηγού για χρονικό διάστημα έξι μηνών, ενώ για την επαναχορήγησή της θα απαιτείται η επανεξέταση του παραβάτη.

Αυστηρότερες διατάξεις και πρόστιμα για ταξί

Αυστηρές κυρώσεις σε υψηλά πρόστιμα και αφαίρεση της άδειας οδήγησης προβλέπονται με διατάξεις που περιλαμβάνονται στο ν 4530/18.

Για την υλοποίηση του σκοπού τους, οι εταιρείες αυτές μπορεί να συμμετέχουν ή να χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Δυνατότητα εισόδου στις Μεταφορές αποκτούν οι Ο.Τ.Α.

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ και Β’ βαθμού μπορεί να συνιστούν αυτοτελώς ή να συμμετέχουν από κοινού με άλλους ΟΤΑ, του ίδιου ή άλλου βαθμού σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ συμβουλεύει τους ιδιοκτήτες οχημάτων να ελέγξουν άμεσα τις προθεσμίες ελέγχου του οχήματός τους και εφόσον κρίνεται σκόπιμο να σπεύσουν άμεσα να κλείσουν ραντεβού με το ΚΤΕΟ επιλογής τους.

Στην εφορία τα πρόστιμα εκπρόθεσμου ελέγχου ΚΤΕΟ

Ξεκινά από 30 Σεπτεμβρίου η εφαρμογή του νέου μέτρου της ηλεκτρονικής διασταύρωσης για τον εντοπισμό των ανέλεγκτων οχημάτων από ΚΤΕΟ σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν.4530 (ΦΕΚ 59 Α/ 30.3.2018).

Για την αντικατάσταση των εντύπων αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν κατά τις πυρκαγιές δεν απαιτείται η καταβολή του τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ.

Απλές διαδικασίες για τη διαγραφή των καμένων οχημάτων

Απλουστευμένη διαδικασία ακολουθείται από το υπ Μεταφορών για την αντικατάσταση εντύπων αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της...

Η μεταφορά του νερού με βυτία, πλοία, δοχεία γίνεται αφού προηγηθεί η σχετική άδεια από την οικεία Δημοτική Αρχή και βεβαίωση που θα αναγράφει την προέλευση του νερού προ πόση.

Άδειες Κυκλοφορίας Οχημάτων Μεταφοράς Πόσιμου Νερού

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταφορά νερού ανθρώπινης κατανάλωσης είναι η βεβαίωση καταλληλότητας του βυτιοφόρου οχήματος η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους υγειονομικές υπηρεσίες των...

Αξίζει τα σημειωθεί, ότι το παρόν σχέδιο νόμου για τις αστικές οδικές μεταφορές εξαιρεί και δεν έχει εφαρμογή στις δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών που εκτελούνται μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010 (Α’ 87), εκτός από τις νήσους, καθώς και στις δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών που εκτελούνται μέσα στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Το Σχέδιο Νόμου για τις Αστικές Συγκοινωνίες

Στους Δήμους της χώρας και γενικότερα σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου (π.χ.

Οι υψηλές τιμές λιανικής των καυσίμων στα νησιά επηρεάζονται όχι μόνο από το οδικό τμήμα της μεταφοράς, αλλά και από το ναύλο του καραβιού.

Στα ύψη το πετρέλαιο: αυξάνει δραματικά το κόστος κίνησης των φορτηγών

Εκτινάχθηκε και φέτος το καλοκαίρι η τιμή του πετρελαίου κίνησης, επιβαρύνοντας δραματικά το μεταφορικό κόστος, τη στιγμή μάλιστα που οι αυτοκινητιστές αδυνατούν να το μετακυλήσουν στους πελάτες,...