Νομοθεσία | Page 8 | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Νομοθεσία

Ζώνες Ασφαλείας οχημάτων

ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Μ1 Σε όλους Μ2-Μ3 ΑΣΤΙΚΑ ΟΧΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ Σε όλους

Ειδικά βάρη διαφόρων υλικών

Ειδικά βάρη διαφόρων υλικών

Η αποφυγή του υπέρβαρου στα χωματουργικά φορτηγά, όταν δεν υπάρχει πλάστιγγα ζύγισης επαφίεται στην εμπειρία του οδηγού που όμως συχνά οδηγεί σε λάθος εκτίμηση με σοβαρές δυσμενείς συνέπειες για...


Πίνακας ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων ταχύτητας

Κατηγορία οχήματος Αυτοκινητόδρομοι Οδοί ταχείας κυκλοφορίας άλλο οδικό δίκτυο Λεωφορεία 100 90

Μεταφορές Κοινού Φόρτου με Ψυγεία

Το έργο των ψυγείων ΦΔΧ αυτοκινήτων καθορίζεται ως εξής:

Ψυγείο (μετά ή άνευ ψυκτικού μηχανήματος)


Η ελεύθερη έλξη ρυμουλκουμένων άλλων αυτοκινητιστών

Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα δύνανται να έλκονται από αντίστοιχης κατηγορίας, δηλαδή, εθνικών ή διεθνών μεταφορών, ρυμουλκά ή ελκυστήρες, ιδιοκτησίας άλλων μεταφορέων, εφόσον πληρούνται οι...

Διαστάσεις και βάρη οχημάτων

Μέγιστο μήκος Μηχανοκίνητο όχημα εκτός από λεωφορείο: 12,00 m Ρυμουλκούμενο: 12,00 m Αρθρωτό όχημα: 16,50 m Οδικός συρμός: 18,75 m Αρθρωτό λεωφορείο: 18,75 m Λεωφορείο με 2 άξονες: 13,50 m