ΑΦΟΙ ΛΙΟΥΔΑΚΗ

Γιάννης (αριστερά) και Λευτέρης Λιουδάκης. Καταθέτουν καθημερινή εργασία, γνώση και εμπειρία, με σκοπό την ικανοποίηση των πελατών τους.
Οι πρώτοι από τους 50 θαλάμους, έτοιμοι για «κοτσάρισμα»