ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Σχέδιο εθνικής στρατηγικής για το υδρογόνο

Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, συγκροτείται Ομάδα Διοίκησης Έργου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Οι εφαρμογές του υδρογόνου στις μεταφορές περιλαμβάνονται στο σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής για το υδρογόνο.

Σχέδιο εθνικής στρατηγικής για το υδρογόνο

Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, συγκροτείται Ομάδα Διοίκησης Έργου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Οριστικό το «καπέλο» στο πετρέλαιο κίνησης

Κατατέθηκε η τροπολογία για τη στήριξη της αγοράς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής

Μεταφορές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Μέχρι το 2030 θα πρέπει το 12% της χρησιμοποιούμενης ενέργειας στις μεταφορές, να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό περιλαμβάνεται στις

Φίλτρα