Κατατέθηκε η τροπολογία για τη στήριξη της αγοράς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» του υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία θεσπίζεται -με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2021- πράσινο τέλος στην κατανάλωση πετρελαίου κίνησης (diesel) ίσου με 0,03 ευρώ/λίτρο, «ως αντικίνητρο επιλογής του ρυπογόνου αυτού καυσίμου για χρήση από τον τομέα των μεταφορών», όπως αναφέρει ο υπουργός, Κωστής Χατζηδάκης.

Διευκρινίζεται, μάλιστα, πως τα έσοδα θα κατευθύνονται -μεταξύ άλλων- για την ενίσχυση των έργων ΑΠΕ και την αύξηση του ποσοστού των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης, την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Με Υπουργική Απόφαση το ποσό θα κατανέμεται κάθε χρόνο ανάλογα με τις ανάγκες.