ΔΕΠΑ

φωτό: ΔΕΠΑ
φωτό: ΔΕΠΑ
Φωτό: ΔΕΠΑ
Φωτό: ΔΕΠΑ
Το νέο πρατήριο φυσικού αερίου κίνησης των Ιωαννίνων.