Τροχοί & TIR

Στην ITALGAS πέρασε η ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε. Τροφοδοσία Βέροιας και Γιαννιτσών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), προχώρησε στην αποσφράγιση της βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς που κατέθεσε η ITALGAS SpA για την από κοινού πώληση με τ
Παρασκευή 10/09/2021 - 10:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), προχώρησε στην αποσφράγιση της βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς που κατέθεσε η ITALGAS SpA για την από κοινού πώληση με την «Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ» (ΕΛΠΕ) του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ».

Η βελτιωμένη δεσμευτική προσφορά ανέρχεται σε 733 εκατ. ευρώ. Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου την απεδέχθη και ανακήρυξε την ITALGAS SpA ως Προτιμητέο Επενδυτή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΠΕ, επίσης, αποδέχθηκε την ανωτέρω προσφορά.

Σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και η ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Υποδομών και λειτουργούν από κοινού ως πωλητές.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί στη συνέχεια στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, τα δε συμβατικά κείμενα της συναλλαγής θα υπογραφούν μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σημειώνεται πως η ΔΕΠΑ Υποδομών είναι υπεύθυνη για τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου στη χώρα μας. Η ITALGAS είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Τροφοδοσία Βέροιας και Γιαννιτσών

Στο μεταξύ, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την προμήθεια Σταθμών Αποσυμπίεσης Πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) Δύο Σταδίων, προκειμένου να τροφοδοτηθούν με φυσικό αέριο οι πόλεις Βέροια και Γιαννιτσά. Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται στο 1 εκ. ευρώ. Η Σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και δάνεια κατά 51,90% και κατά 48,10% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)) και προβλέπεται να υπογραφεί εντός τριών μηνών.

PreviousNext