Το νέο Δ.Σ. της ΔΕΠΑ

Σάβ, 05/10/2019 - 11:00

Νέος Πρόεδρος της ΔΕΠΑ Α.Ε. εξελέγη πρόσφατα ο κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος και νέος Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς.

Αντιπρόεδρος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου είναι ο κ. Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος. Μέλη του νέου Δ.Σ. είναι οι κύριοι Παναγιώτης Δημητρόπουλος, Παύλος Καμάρας, Δημήτριος Σαμόλης, Μιχαήλ Χατζής, Ευστάθιος Πουλίτσης (Μέλος οριζόμενο από τα ΕΛ.ΠΕ.), Διομήδης Σταμούλης (Μέλος οριζόμενο από τα ΕΛ.ΠΕ.) και Ευάγγελος Κοσμάς (Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΔΕΠΑ), όπως και η κυρία Ελένη Ζηλακάκη (Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΔΕΠΑ).