Εφοδιαστική | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Εφοδιαστική

Η Υλοποίηση δράσεων για τα Logistics

Με μια σειρά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα του υπ. Μεταφορών, Θάνου Βούρδα, συγκροτήθηκαν οι ομάδες εργασίας, οι οποίες θα αναλάβουν την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εφοδιαστική.

Έτσι, λοιπόν:

Μόνο με συνεργασίες η ανάπτυξη των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής

Τη σημασία των λιμένων ως αναπόσπαστου και αναντικατάστατου τμήματος της μεταφορικής και εφοδιαστικής αλυσίδας επεσήμανε ο Γ.Γ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ.
Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των δράσεων του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής, ανατέθηκε στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιο Πιτσιόρλα.

Εφοδιαστική και Logistics ανατέθηκαν στο Στέργιο Πιτσιόρλα

Στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιο Πιτσιόρλα, ανατέθηκε με υπογραφή του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ο έλεγχος και η παρακολούθηση των δράσεων του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής.
Το υπουργείο Μεταφορών προχώρησε στη συγκρότηση των ομάδων εργασίας για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εφοδιαστική.

Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας για την Εφοδιαστική / Logistics

Στη συγκρότηση των ομάδων εργασίας για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εφοδιαστική προχώρησε το υπουργείο Μεταφορών, οκτώ μήνες μετά την απόφαση του πρωθυπουργού να συσταθεί «Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική (Logistics)».