Τροχοί & TIR

Έλεγχος Οχημάτων διεθνών μεταφορών ευπαθών προϊόντων

Πιστοποιητικά ATP (για τον εξοπλισμό οχημάτων μεταφοράς ευπαθών προϊόντων) τα οποία έχουν εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή άλλης χώρας πρέπει να γίνονται αποδεκτά κατά τη διενέργεια ελέγχου εντό
Πέμπτη 08/03/2018 - 12:15
Κοινοποίηση στα Social Media

Πιστοποιητικά ATP (για τον εξοπλισμό οχημάτων μεταφοράς ευπαθών προϊόντων) τα οποία έχουν εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή άλλης χώρας πρέπει να γίνονται αποδεκτά κατά τη διενέργεια ελέγχου εντός της χώρας μας, ανεξάρτητα του κράτους ταξινόμησης του οχήματος.

Αυτό διευκρινίζεται από το υπ. Μεταφορών σε απάντηση σχετικού ερωτήματος και σημαίνει ότι αν μια νταλίκα με θάλαμο φέρει ένα πιστοποιητικό ελέγχου από αρχή οποιασδήποτε από τις πενήντα χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία ATP, και σε αυτές περιλαμβάνονται και οι γειτονικές μας χώρες, αυτό (το πιστοποιητικό) γίνεται αποδεκτό στην Ελλάδα.

Αντίθετα, μια νταλίκα με θάλαμο και ελληνικές πινακίδες θα πρέπει το πιστοποιητικό ελέγχου ATP να έχει εκδοθεί από ελληνικό εξουσιοδοτημένο φορέα.

Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό, ότι στη χώρα μας, δύο είναι οι αρμόδιες αρχές πιστοποίησης ATP:

α. Η Μονάδα ελέγχων ΑΤΡ, Εργαστηρίου Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχημάτων Ψυγείων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για όλες τις περιπτώσεις πιστοποιητικών, εξαετίας και τριετίας.

β. Το Εργαστήριο Γεν. Χημικής Τεχνολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, για πιστοποιητικά τριετίας. Οι παραπάνω φορείς ελέγχουν τόσο το θάλαμο από πλευράς μόνωσης, όσο και το μηχάνημα για την ικανότητά του να παράσχει την απαιτούμενη θερμοκρασία.

Αναφορικά με τα κοντέινερ μεταφοράς ευπαθών προϊόντων, το υπ. Μεταφορών με την ίδια εγκύκλιό του, διευκρινίζει ότι στον ειδικό εξοπλισμό που υπόκειται στις απαιτήσεις της Συμφωνίας ΑΤΡ, περιλαμβάνονται και τα εμπορευματοκιβώτια. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της Συμφωνίας ΑΤΡ οι μεταφορές με εμπορευματοκιβώτια ταξινομημένα ως θερμικά ναυτιλιακά διά ξηράς χωρίς μεταφόρτωση των εμπορευμάτων, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτές οι μεταφορές προηγούνται ή ακολουθούν θαλάσσιο διάπλου μεγαλύτερο των 150 χιλιομέτρων (άρθρο 5 σε συνδυασμό με άρθρο 3 της Συμφωνίας ΑΤΡ).

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι και στις περιπτώσεις διελεύσεων υπό καθεστώς διαμετακόμισης οχημάτων που μεταφέρουν ευπαθή τρόφιμα μέσω της χώρας μας, εφαρμόζεται η σχετική διάταξη που προβλέπει διοικητικό πρόστιμο για τυχόν παράβαση σχετική με τη συμφωνία ATP.

Συγκεκριμένα, η διενέργεια διεθνούς μεταφοράς ευπαθών τροφίμων χωρίς ισχύον Πιστοποιητικό ΑΤΡ ή την ισότιμη με αυτό πινακίδα πιστοποίησης ΑΤΡ όπως προβλέπεται στη Συμφωνία ΑΤΡ, κατατάσσεται στις σοβαρές παραβάσεις και επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος πρόστιμο ύψους τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ. Σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, το πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη καταλογίζεται στον μισθωτή.

Αν η παράβαση γίνει από πρόσωπο που διαμένει σε ξένο κράτος (που μετέχει στη συμφωνία ATP), τότε η αρμόδια αρχή που επιβάλει το πρόστιμο, οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του άλλου κράτους για την διαπιστωθείσα παράβαση και για την επιβληθείσα ποινή.

Στις πενήντα χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία ATP περιλαμβάνονται όπως αναφέρθηκε παραπάνω και οι γειτονικές μας χώρες, δηλαδή η Βουλγαρία, η Αλβανία, η Τουρκία, τα Σκόπια, φυσικά η Ελλάδα, όπως και το σύνολο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

PreviousNext