Πιστοποιητικά ATP (για τον εξοπλισμό οχημάτων μεταφοράς ευπαθών προϊόντων) τα οποία έχουν εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή άλλης χώρας πρέπει να γίνονται αποδεκτά κατά τη διενέργεια ελέγχου εντός της χώρας μας, ανεξάρτητα του κράτους ταξινόμησης του οχήματος.

Αυτό διευκρινίζεται από το υπ. Μεταφορών σε απάντηση σχετικού ερωτήματος και σημαίνει ότι αν μια νταλίκα με θάλαμο φέρει ένα πιστοποιητικό ελέγχου από αρχή οποιασδήποτε από τις πενήντα χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία ATP, και σε αυτές περιλαμβάνονται και οι γειτονικές μας χώρες, αυτό (το πιστοποιητικό) γίνεται αποδεκτό στην Ελλάδα.

Αντίθετα, μια νταλίκα με θάλαμο και ελληνικές πινακίδες θα πρέπει το πιστοποιητικό ελέγχου ATP να έχει εκδοθεί από ελληνικό εξουσιοδοτημένο φορέα. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό, ότι στη χώρα μας, δύο είναι οι αρμόδιες αρχές πιστοποίησης ATP:

α. Η Μονάδα ελέγχων ΑΤΡ, Εργαστηρίου Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχημάτων Ψυγείων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για όλες τις περιπτώσεις πιστοποιητικών, εξαετίας και τριετίας.

β. Το Εργαστήριο Γεν. Χημικής Τεχνολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, για πιστοποιητικά τριετίας.

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος Μαρτίου του περιοδικού «ΤΡΟΧΟΙ & TIR» που κυκλοφορεί.