Επιχειρηματικό Πάρκο

Μιχαήλ Παπαδόπουλος
Καλοχώρι,  Kaloxori, Kalohori