γάμος αυτοκινητιστών

scania Πλέσσα
το ζεύγος Παπαζαφείρη
Ευχόμαστε στον Σταύρο και την Έλενα «Βίον Ανθόσπαρτον»