ηλεκτρικά βαρέα φορτηγά

 Η ηλεκτροκίνηση έχει ήδη περάσει και στα βαρέα φορτηγά.
Φωτό: Alimerka