Χρηματοδοτική ή λειτουργική μίσθωση; Ποιες είναι οι διαφορές; Τι συμφέρει;

Η απόκτηση μεταφορικών μέσων ή και βοηθητικού εξοπλισμού για ντεπό, εμπορευματικά κέντρα ή αποθήκες με μίσθωση παραμένει μια ενδιαφέρουσα επιλογή για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εκείνες που είτε δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για αγορά, είτε – το συνηθέστερο – δεν επιθυμούν την ανάλωση μετρητών για την απόκτηση των παραπάνω μεταφορικών μέσων και εξοπλισμών.

Το ερώτημα, όμως, που ανακύπτει είναι η μίσθωση την οποία θα πρέπει να προτιμήσουν, αν θα είναι η χρηματοδοτική μίσθωση (financial leasing) ή αν θα είναι η λειτουργική μίσθωση (operating lease), καθώς διαφέρουν μεταξύ τους και απαιτείται γνώση των πλεονεκτημάτων/ μειονεκτημάτων της κάθε επιλογής.

 

Διαβάστε την έρευνα για τη μίσθωση επαγγελματικών οχημάτων στο τεύχος Οκτωβρίου (378) του ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.