νέο Transit

Η Ford προσφέρει στους διαχειριστές στόλων μια σειρά έτοιμων μετατροπών για το 10τάχυτο Transit, ενώ αναλαμβάνει και την κατασκευή εξατομικευμένων εκδόσεων με βάση τις ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε πελάτη.
Ο φακός είναι τοποθετημένος στο πίσω μέρος της οροφής του βαν και ενεργοποιείται μέσω διακόπτη, ο οποίος βρίσκεται στο εσωτερικό της πίσω πόρτας. Ο φακός απενεργοποιείται αυτόματα εάν η μπαταρία δείξει σημάδια αποφόρτισης, όπως και όταν ο οδηγός απομακρυνθεί χωρίς να τον σβήσει.